Dla Rodziców

Naszym celem jest uwrażliwianie najmłodszych na świat dźwięków, sztukę oraz kulturę, stanowiąc wspaniałą bazę do rozwoju kulturalnego na przyszłość.

Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę, improwizować ją głosem,
a także grą na instrumentach muzycznych. Ponad to uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Różnorodność przedstawionych podczas roku tematów, instrumentów i form muzycznych pozwala poznawać dzieciom otaczający świat.