Dla Dzieci

Muzykujące Bobasy

to zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 0 do 6 lat, prowadzone według teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona. 

 

Podczas zajęć dzieci uczą się audiacji, rozumieć i tworzyć muzykę – improwizować ją. W pierwszej kolejności za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Ponadto dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Na zajęciach wzbogacany jest także słownik  słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem. Staramy się także „kopiować” pomysły dzieci na spontaniczną zabawę, ruch czy dźwięk stworzony przez dziecko tak, aby w pewnym momencie odkryło, że nasze zajęcia mają na celu muzyczny dialog między prowadzącym a uczestnikami.

 

Gordon, którego metodę stosujemy, zauważył, że poznawanie muzyki jest jak poznawanie nowego języka. Powszechnie wiadomo, ze najłatwiej nauczyć się języka będąc w nim całkowicie zanurzonym (np. mieszkając w kraju, w którym tego języka sie używa). To samo dotyczy muzyki: musi być ona wszechobecna i żywa. Zgodnie z teoria Gordona śpiewamy dzieciom, improwizując bez słów (ponieważ w muzyce tak jak w życiu nie da się nauczyć 2 rzeczy na raz – oszczędzając dzieciom konieczności używania słów, uczymy je śpiewać czysto). W ten sposób dzieci tworzą sobie słownik muzyczny, którym zaczynają się swobodnie posługiwać – też improwizują! Dokonują tego w sposób całkowicie naturalny, tak jak dzieci tworzące pierwsze słowa.