Dla Dzieci

Mali Muzykanci

to zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.


Zajęcia mają formę muzycznej zabawy, obejmują także grę na wielu instrumentach oraz ciągły kontakt z muzyką, graną i śpiewaną na żywo. Podczas zajęć dzieci poznają instrumenty muzyczne i różnorodne gatunki muzyki.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka, jego rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny, jest szeroko pojęta muzyka. Jej odbiór wpływa między innymi na rozwój emocjonalny dziecka, koncentrację uwagi czy też pamięć. Muzyka pozwala na wyrażanie uczuć i  emocji. Dzięki słuchaniu muzyki kształtują się w dziecku właściwe relacje społeczne. Dziecko uczy się również prawidłowych interakcji w grupie rówieśników.

Naszym celem jest uwrażliwianie najmłodszych na świat dźwięków, sztukę oraz kulturę, stanowiących wspaniałą bazę do rozwoju kulturalnego na przyszłość. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę, improwizować ją głosem, a także grą na instrumentach muzycznych. Ponad to uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Różnorodność przedstawionych podczas roku tematów, instrumentów i form muzycznych pozwala poznawać dzieciom otaczający świat.

Program zajęć muzycznych „Mały Muzykant” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

 

 

Cele prowadzonych zajęć

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci

Rozwijanie umiejętności śpiewania

Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach muzycznych

 

Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych

Kształtowanie poczucia rytmu

Wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa dynamiki, wysokości dźwięku

Kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki

Zapoznanie z wyglądem wybranych instrumentów muzycznych

Kształtowanie umiejętności rozróżniania instrumentów muzycznych

Umiejętność nazywania wybranych instrumentów muzycznych oraz opisywania ich budowy i pochodzenia

Kształtowanie umiejętności rozróżniania dźwięków

Malowanie ilustracji do wybranego i wysłuchanego utworu muzycznego,

Rozróżnianie różnych gatunków muzyki

Nauka gry na wybranych instrumentach

Metody Aktywizujące (dziecko dzięki temu, że przeżywa to, co robi lepiej rozumie i zapamiętuje nowo poznane treści)

Praktyczne (dziecko w trakcie działania sprawdza wiadomości w praktyce)

Problemowe (dziecko samo rozwiązuje problemy, odkrywa nowe umiejętności)

Podające (dziecko przyswaja sobie widzę przekazaną przez nauczycielkę)

 

Zajęcia w gruncie rzeczy opierają się na metodach Orffa i Gordona, które bazują przede wszystkim na rozwijanie wrodzonej kreatywności i talencie dziecka.

Metoda Carla Orffa – U podstaw systemu Orffa zauważymy założenia ogólno wychowawcze, czyli wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka do celów wychowawczych, a także po to, by przygotować je do umiejętności zrozumienia dzieł sztuki. Orff skupia się na tym, aby rozbudzić u dzieci i młodzieży zamiłowania i zainteresowania muzyczne przez tworzenie muzyki – improwizacje, a nie przez jej odtwarzanie. Jego system kierowany był nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci w przedszkolach, szkołach.
Naczelnym celem tej metody jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki. Jak pisze Orff: „Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”. Tą zasadą kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika.
Cała koncepcja pedagogiki muzycznej według C. Orffa opiera się na trzech zasadach: kładzenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę, rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu.

Metoda Edwina E. Gordona – Gordon porównuje naukę muzyki do nauki mowy. Dziecko uczy się mówić w sposób „całościowy”, wsłuchując się w to, co mówią do niego opiekujące się nim osoby. Sprawnie posługuje się językiem mimo tego, że nikt go przecież nie uczył literek ani gramatyki. Nie inaczej jest z muzyką. Zapewnienie dziecku możliwości „osłuchania się” z różnorodnymi formami muzyki pomoże obudzić w nim muzyczną wrażliwość na długo przed tym, nim nauczyciele zabiorą się za tradycyjną naukę nutek. Najważniejszym pojęciem w metodzie Edwina E. Gordona jest audiacja. Słowo to oznacza przyswajanie i rozumienie usłyszanej muzyki. Odpowiednikiem audiacji w mowie jest myślenie. Nie można nikogo nauczyć myślenia – to proces naturalny, umiejętność, którą dziecko zdobywa wraz z rozwojem, poznawaniem i kojarzeniem faktów. Podobnie jest z audiacją. Umożliwiając dziecku doświadczanie muzyki, dajemy mu szansę na rozwój audiacji. W metodzie Edwina E. Gordona podstawą jest słuchanie muzyki. Później przychodzi czas na jej wykonywanie i „komponowanie”. Ostatnim etapem jest nauka gry na instrumentach i wprowadzenie do zapisu nutowego.

Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć to 1 godzina, a koszt to 100 zł za miesiąc.