Dla Dzieci

Język Niemiecki

Poprzez zabawę, piosenkę i inne aktywizujące metody dziecko uczy się nowego języka naturalnie bez granic i utartych stereotypów.


Najnowsze badania pokazują, że kontakt z językiem obcym już w niemowlęctwie skutkuje szybką nauką danego języka, a maluszek uczący się języków obcych, ma ogromne szanse nauczyć się ich w naturalny sposób i bez akcentu.

Zajęcia prowadzi Przemysław Stępkowski – absolwent UMCS w Lublinie na wydziale germanistyki i UW w Warszawie na wydziale lingwistyki stosowanej.